Zaproszenie na konferencję naukową

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Katedra Prawa Polskiego) ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową: "Rozdział i współpraca Kościoła i Państwa w Europie". Informacja o konferencji.
Konfrerencja odbędzie się 17 maja 2017 r. w Warszawie, ul. Dewajtis 5 (Aula Jana Pawła II).

Biuro Karier zaprasza na spotkania dotyczące wyjazdów zagranicznych

Au Pair USA – 01.03.2017 o godz. 15-17, Audytorium Maximum, sala 327

Eures Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą – 09.03.2017 o godz. 14-15:30, Audytorium Maximum, sala 327

Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu, wyślij zgłoszenie na adres biurokarier@uksw.edu.pl, w tytule podając nazwę spotkania.

Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy!

Doktorat p. mgr. Pawła Stasiuka

     Dnia 21 lutego 2017 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr. Pawła Stasiuka, absolwenta wyżej wymienionego Wydziału. Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Wpływ przymusu i bojaźni na ważność małżeństwa w świetle wyroków Roty Rzymskiej w latach 1983-2004”.
    Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Gintera Dzierżona. Recenzentami rozprawy byli ks. dr hab. Piotr Majer i ks. prof. UWM dr hab. Lucjan Świto. Czytaj dalej

Informacja

Informujemy, że w najbliższą środę tj. 15 lutego br. Sekretariat Dziekanatu WPK będzie czynny do godz. 11.00.

Rekrutacja na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+

Informujemy o uruchomieniu rekrutacji studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+.

Rekrutacja obejmuje trzy etapy - w I etapie kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez złożenie wniosku), II etap obejmuje egzamin z języka obcego, w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu ERASMUS+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do udziału w Programie i wyjazdu w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej. Czytaj dalej

Rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 lutego 2017 roku uruchomiona zostanie rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2017/2018.

Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od dnia 13 lutego 2017 roku (godz. 00.01) do dnia 26 lutego 2017 roku (godz. 23.59). Czytaj dalej

Konferencja Naukowa "Regulae Iuris Bonifacego VIII we współczesnych systemach prawnych"

Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie uprzejmie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową Regulae Iuris Bonifacego VIII we współczesnych systemach prawnych, która obędzie się w dniu 27 maja 2017 roku. Czytaj dalej

VII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanoniczne - eliminacje

Serdecznie zapraszamy studentów WPK na eliminacje do VII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego, które odbędą się w 21 lutego 2017 roku o godz. 12.45 w sali 321.

W tym roku tematyka Konkursu obejmie:
- księgę IV tytuł IV KPK – Sakrament pokuty;
- przestępstwa przeciwko świętości sakramentu pokuty;
- uwolnienie z kar kościelnych w zakresie wewnętrznym sakramentalnym;
- uwolnienie w zakresie wewnętrznym z przestępstw zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej. Czytaj dalej

Doktorat ks. mgr. Rafała Wierzchanowskiego

     Dnia 17 stycznia 2017 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. Rafała Wierzchanowskiego, absolwenta wyżej wymienionego Wydziału. Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Status prawny katolika - formalnego apostaty w związku z motu proprio Omnium i mentem Benedykta XVI z 2009 roku”. Czytaj dalej

Ankieta oceny zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,

W systemie USOS została uaktywniona ankieta oceny zajęć dydaktycznych I semestru roku akademickiego 2016/2017.  

Zapraszamy Studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz doktoranckich i podyplomowych  do jej wypełnienia do dnia 31.01.2017 roku.

Ks. dr hab. Marek Stokłosa,

Prodziekan WPK

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach