Druga rekrutacja uzupełniająca studentów i doktorantów WPK UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 września 2017 roku uruchomiona zostanie druga rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 (semestr letni).

Rejestracja uzupełniająca kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od 25 września 2017 roku (godz. 00.01) do 10 października 2017 roku (godz. 23.59). Czytaj dalej

ZMIANA TERMINU DNIA ORGANIZACYJNEGO

Szanowni Państwo,

Ze względów organizacyjnych, nastąpiła zmiana terminu Dnia Organizacyjnego dla studentów I roku z dnia 26 września 2017 roku – wtorek, na dzień 27 września 2017 roku - środa. Harmonogram zamieszczamy poniżej.

Serdecznie zapraszamy Studentów I roku na Dzień Organizacyjny na WPK w dniu 27 września 2017 roku (środa).

1) w godzinach 10-11:00 spotkanie z Dziekanami Wydziału Prawa Kanonicznego, sala 228 (poziom 0, łącznik)

2) 11:00 - 12:30 szkolenie z zakresu praw i obowiązków;

3) 13:00-15:00 szkolenie z BHP. Czytaj dalej

Rozmowa kwalifikacyjna na studia doktoranckie

Rozmowa kwalifikacyjna na studia doktoranckie przeprowadzana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną odbędzie się w gmachu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w pok. 55 - 18 września 2017 r. (poniedziałek) w godzinach: 10.00-13.00.

Poza wyznaczonym terminem Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzała rozmów kwalifikacyjnych.

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w UKSW na rok 2017-2018 (Uchwała Senatu nr 35/2017 z 27 kwietnia 2017).

 

Dzień organizacyjny dla STUDENTÓW I ROKU

Serdecznie zapraszamy Studentów I roku na Dzień Organizacyjny na WPK w dniu 26 września 2017 roku (wtorek).

1) w godzinach 10-11:00 spotkanie z Dziekanami Wydziału Prawa Kanonicznego, sala 228 (poziom 0, łącznik)

2) 11:00 - 12:30 szkolenie z zakresu praw i obowiązków;

3) 13:00-15:00 szkolenie z BHP.

Szkolenia z praw i obowiązków studentów oraz szkolenie BHP odbędą się na Auli Jana Pawła II (poziom 0).

 Nadmieniamy, iż powyższe szkolenia są szkoleniami obligatoryjnymi.

Konferencja Naukowa Studenckiej Poradni Prawnej WPK - „Kanoniczne prawo małżeńskie - wybrane zagadnienia”

Studencka Poradnia Prawna Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej pt. „Kanoniczne prawo małżeńskie – wybrane zagadnienia”, która odbędzie się 25 września 2017 roku w Auli im. Feliksa Rączkowskiego (Kampus ul. Dewajtis, sala 116). Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji.

W imieniu Organizatorów Czytaj dalej

Oceń uczelnię

Rekrutacja na studiach niestacjonarnych

Trwa rekrutacja na studiach niestacjonarnych jednolitych magisterskich - kierunek prawo kanoniczne. Dokumenty kandydatów są przyjmowane do 30 września 2017 roku, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w Sekretariacie Dziekanatu Prawa Kanonicznego przy ul. Dewajtis 5. Czytaj dalej

Rekrutacja dodatkowa na studiach stacjonarnych

Trwa rekrutacja dodatkowa na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku: Czytaj dalej

Plan zajęć I semestru roku akad. 2017/2018

W zakładce "Studenci-Plan zajęć" został umieszczony plan zajęć I semestru roku akademickiego 2017/2018 studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktorackich, a także zostały podane dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych.

Wnioski o pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 5 września do 10 października 2017r.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów  i stypendium dla najlepszych doktorantów  przypada od 5 września do 15 października 2017r.

Wnioski o zapomogę można składaćod 1 października 2017r. do 30 września 2018r. Czytaj dalej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach